Digital Antenna 18 Antenna Extension - White - # 518-EW